Watch Movies Online filmibe.com“Ако сега трябваше да започвам, никога не бих се наела да започна бизнес.”
“Мога да кажа колко време отнема общо – нямам спомен по колко пъти съм ходила за всяко разрешително по отделно. Това е просто безпаметно много.”
“Ходих много пъти и накрая се отказах. Платих на фирма да го свърши вместо мен.”
“По време на проверките се хващат за всичко. Като решат да ти вземат парите няма спасение. Винаги намират за какво да се хванат.”
“Трябва да си вишист с висше юридическо образование за да можеш да си отвориш кафе.”
“Пред кого да протестирам? Съд, адвокат, пари и никакъв резултат.”
“Вместо да мислим как да работим по-ефективно, 60% от времето ни отива в това да мислим как да се оправим с данъчните и проверяващите.”
“Правила на играта трябва да има, но те да са ясни и да са за всички”
“Институциите не поемат никаква отговорност”
“Вече три години не одобряват проектите. Трима архитекти се смениха вече. Периодично дават становище и ги връщат за нещо допълнително. Предпочитаме да работим незаконно, отколкото да чакаме и да стоим без работа две семейства.”
“Докато извадим разрешителното от пожарната се смени закона и изискванията. Излязоха и нови такси. Докато се оправим с това му изтече срока и отново трябваше да го подновяваме.”
“Изискванията се разбират само от инспекторите”
“Централизацията става все по-голяма и пречи. За всяко нещо се ходи до София и се харчат много пари за път”
“Не искам никой да ми помага, искам само да не ми се пречи”
“Хората трябва да са лоялни и честни. Заради себе си и заради децата си. Не можеш да учиш децата си на непочтеност!”
Това са само кратки изватки от това какво ви очаква драги предприемачи....