Watch Movies Online filmibe.com

До всички заблудени като мене рекламодатели,внимавайте къде рекламирате и къкви системи ползвате за да не останете за 15 дена с 150 лева по малко от некоректни рекламни кампании или по точно от импровизиране на кликове върху вашите рекламни връзки по долу пример с това за един кратък период:Това са данни взевмати от тухо брояча ми...

217.9.225.65
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
15:19:50ч.
217.172.149.170
Firefox 3.0.1 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
15:23:43ч.
87.126.61.40
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
15:28:50ч.
78.128.26.236
Firefox 3.0.1 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 09.Септ.(Вт)
15:44:59ч.
137.138.109.162
Firefox 3.0.1 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
15:48:22ч.
193.29.55.76
Firefox 2.0.0.6 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 09.Септ.(Вт)
16:37:15ч.
79.100.46.242
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:06:39ч.
79.100.105.176
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:17:42ч.
213.91.245.2
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:43:17ч.
78.83.244.41
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:50:10ч.
78.83.244.41
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:51:22ч.
87.120.162.248
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:54:48ч.
213.169.41.49
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 09.Септ.(Вт)
16:57:25ч.
79.100.46.242
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:06:39ч.
79.100.105.176
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:17:42ч.
213.91.245.2
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:43:17ч.
78.83.244.41
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:50:10ч.
78.83.244.41
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:51:22ч.
87.120.162.248
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
17:54:48ч.
87.126.62.128
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
18:49:32ч.
85.14.33.94
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
22:01:55ч.
89.25.69.209
Firefox 2.0.0.11 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
22:15:47ч.
85.187.35.149
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
22:17:57ч.
89.215.55.104
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 09.Септ.(Вт)
22:18:50ч.
84.238.197.112
Firefox bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 09.Септ.(Вт)
22:21:45ч.
10 77.76.140.153
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
22:44:11ч.
11 77.76.140.153
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
22:43:58ч.
12 77.76.140.153
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
22:42:49ч.
13 77.76.140.153
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
22:36:00ч.
212.45.80.244
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
22:50:31ч.
9 83.97.67.157
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
22:49:51ч.
87.120.215.250
Opera 9.51 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
23:23:17ч.
1 77.70.118.3
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
23:59:04ч.
2 91.139.221.232
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 09.Септ.(Вт)
23:59:01ч.
3 91.139.221.232
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 09.Септ.(Вт)
23:58:12ч.
4 212.70.158.114
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 09.Септ.(Вт)
23:55:28ч.
5 91.139.221.232
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 09.Септ.(Вт)
23:44:51ч.
77.85.72.140
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
01:32:36ч.
5 78.90.108.8
Firefox 3.0.1 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
19:01:16ч.
6 78.90.108.8
Firefox 3.0.1 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
19:01:01ч.
7 78.90.108.8
Firefox 3.0.1 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
19:00:57ч.

1 93.123.46.118
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
19:35:34ч.
2 93.123.46.118
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
19:34:53ч
1 93.123.47.219
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
20:02:44ч.
2 93.123.47.219
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
20:02:09ч.
3 93.123.47.219
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
20:02:02ч.
4 93.123.47.219
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
20:01:34ч.
5 78.83.98.14
Firefox 2.0.0.16 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 10.Септ.(Ср)
19:54:53ч.
3 78.154.23.110
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 14.Септ.(Нд)
00:13:31ч.
4 78.154.23.110
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 14.Септ.(Нд)
00:13:01ч.
5 78.154.23.110
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 14.Септ.(Нд)
00:12:29ч.
6 78.154.23.110
IE 6.0 bg.search.etargetnet.com/generic/ge... посетил 14.Септ.(Нд)
00:11:18ч.
86 87.120.246.106
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 15.Септ.(Пн)
16:25:06ч.
87 87.120.246.106
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 15.Септ.(Пн)
16:25:00ч.
88 87.120.246.106
IE 7.0 bg.search.etargetnet.com/generic/co... посетил 15.Септ.(Пн)
16:24:42ч.


Кликовете които се повтарят ясно се виждат....


това е малка част от източването на моите парички :(
Аз вече ще бъда внимателен!!!