Watch Movies Online filmibe.com

Как и защо да подготвим мотивационно писмо?

Сериозните фирми в България вече задължително изискват при кандидатстване за работа освен C.V. да се

представи и мотивационно писмо. Как да изглежда то и какво да съдържа?

Мотивационното писмо е убеждаващо послание, близко по форма и структура до молбата за постъпване на работа. В него описвате вашите професионални умения и изразявате готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. За разлика от автобиографията, която съдържа кратка информация за образованието, допълнителните квалификации и трудовия ви опит, мотивационното писмо е това, което ще ви отличи сред многото кандидати. То е вашата първа възможност да направите добро впечатление на бъдещия работодател. Затова
обмислете много внимателно отделните му компоненти.
Съставянето на такъв вид писмо обикновено следва схемата:
а) привличате внимание;
б) предизвиквате интерес;
в) внушавате желание;
г) насърчавате ответна реакция.
За да постигнете последната точка от тази схема - да ви поканят на интервю, и в крайна сметка да ви назначат - трябва да се съобразите с някои основни изисквания.

1. Как да започнем:
Адресирайте писмото до конкретна личност - най-често това е шефът на отдел "Човешки ресурси" или отговорника за подбора на кадри във фирмата, в която кандидатствате. Ако в обявата не е дадено лице за контакт, впишете името на компанията. Във въвеждащия параграф уточнете за коя позиция е вашата кандидатура (някои компании биха могли да набират едновременно хора за различни постове). Пояснете откъде знаете за свободната длъжност - ако е от обява във печатна медиа, цитирайте заглавието и датата . След това изложете мотивите си да се насочите към точно тази обява - обяснете защо кандидатствате, демонстрирайте желание за работа, разбиране към изискванията на длъжността и интерес към фирмата.

2. Как да продължим:
Вторият, "маркетингов" параграф на вашето мотивационно писмо трябва да подчертае качествата и способностите ви. Избройте силните си страни, но без да прекалявате с хвалбите. Стремете се да бъдете умерени в това отношение. Споменете с какво се занимавате в момента, какъв опит имате. Обобщете тези умения, които са пряко свързани с бъдещата ви дейност, разкажете накратко как сте приложили на практика придобитата квалификация в заеманите досега длъжности. Добавете и вашите предложения за това, което бихте направили за бъдещия успех на фирмата.
Тук е мястото да изразите готовност за предоставяне на копия от сертификати и дипломи.
Ако обявата изрично изисква да дадете информация за заплатата, която сте получавали, направете го на това място. Ако не - по-добре не го споменавайте.

3. Как да завършим:
Ако е уместно, посочете някакви лични условия или обстоятелства (например, предстои ви преместване на нов адрес или можете да бъдете открит на посочения от вас телефон след 19 ч.). Улеснете обратната връзка като оставите колкото може повече координати: телефон, електронна поща, домашен адрес. Отбележете, че сте на разположение за интервю. Не е грешно и вие да предложите срок, след който да се обадите за резултата, ако официално не е обявен такъв.

Ето и няколко съвета за добро представяне:
Демонстрирайте увереност. Спазвайте деловия тон, но същевременно се стремете към индивидуален стил на изразяване. Подходете към вашето писмо като към "търговско" средство, чиято цел е да ви "продаде" на работодателя. Едно добре композирано и умело написано мотивационно писмо ще ви отвори много врати.

Основна функция на мотивационното писмо е (без да преповтаря вече казаното в автобиографията) да подчертае желанието и способността на кандидата да се справи с бъдещата работа. То трябва мотивирано да докаже, че непознатият за комисията човек силно иска и категорично може да се впише в бъдещата си длъжностна характеристика. Писмото е и първи шанс "да се вземе преднина" пред останалите кандидати (и фактически конкуренти).

Поставете се на мястото на комисията по подбор на персонал. За едно-две места тя понякога разглежда стотици кандидатури! Много е важно още на етапа на това първоначално "пресяване" в документите ви да има нещо, което да ви отличи - и това би могло именно да е мотивационното ви писмо. В заключение не забравяйте: за да напишете мотивационно писмо, трябва да умеете да пишете писмо по принцип. Ако трябва, потърсете подходящи образци. Ще ги откриете в тематични справочници и/или Интернет сайтове. Важно е резултатът в крайна сметка да е перфектен.

Не на последно място, за да напишете такова писмо, трябва да сте мотивирани! И не само това - а да сте истински, искрено мотивирани. Това на пръв поглед изглежда лесно, но всъщност не е. Ако все още сами не се познавате добре и не знаете къде искате да отидете, как да се развивате и какво да постигнете - започвайте "домашното си" още от днес. Дори все още да не сте попаднали на подходяща обява за работа.

Желаем ви успех!Примери за мотивационно писмо

ДА!
"Обявата за работа във вашата фирма намерих в страницата" www.Svej.Net " . Организацията ви ме заинтересува най-вече с разнообразния си предмет на дейност и очевидния професионализъм в осъществяването му.
Работата в квалифициран екип е съществен мотив, за да избера именно вашата компания като крайна цел в бъдещата си професионална реализация. Убеден(а) съм, че само в такова обкръжение ще мога да доусъвършенствам способностите и уменията си и ще допринеса за развитието и просперитета на фирмата.
Смятам, че съм подходящ(а) за длъжността "Маркетинг мениджър", защото съм завършил(а) същата специалност в един от най-добрите ни икономически университети - и то с отличен успех. Освен това и по време на следването, и след дипломирането ми се интересувам от цялостното развитие на тази област у нас и в чужбина. Както ще забележите в приложената професионална автобиография, имам дипломи за завършено второ висше образование - магистърска степен по специалността "Интегрирани маркетингови комуникации" и професионален курс по бизнес презентации.
Досегашният ми трудов стаж ми е дал доста опит в работа с екип. Комуникативен(на) съм, умея да нося отговорност и да спазвам срокове. Интересувам се от всичко ново в областта на маркетинга. Като имам предвид и участието си в международни проекти (свързани с управление на бюджети за маркетингови проучвания и реклама) съм убеден(а), че мога да стана полезна част от вашия екип, ако бъда предпочетен(а) за обявената свободна длъжност.
Надявам се да имам възможност в личен разговор на бъдещо интервю да ви запозная с повече подробности за моя професионален опит и компетентности. Ако това не ви затруднява, ще се обадя седмица след датата на това писмо за информация относно моята кандидатура. Прилагам автобиография и актуална снимка. "

Защото:
- посочен е източника на информация за обявената длъжност;
- изтъква се спецификата на компанията - работодател, която явно е била проучена предварително от кандидата;
- в писмото личи одобрение към организацията и нейните ценности;
- кандидатът демонстрира амбиция за професионален растеж и усъвършенстване, които се стреми да съчетае с целите и развитието на компанията - работодател;
- подчертават се съществени предимства на кандидата, които могат и да не бъдат забелязани само в контекста на автобиографията. Добавени са важни подробности и личностни черти, които го (я) представят в добра светлина, без да звучат самохвално;
- намекнато е очакваното от кандидата бъдещо развитие на този контакт.

НЕ!
"Както е посочено в приложената автобиография, в работата си досега съм участвал(а) в процеса на организиране на дейноста на фирмата както на административно, така и на управленско ниво. Отговорностите, които съм изпълнявал(а) са: подпомагане на дейноста на фирмения офис, техническо и организационно осигоряване на дейноста на фирмата, координация на дейноста на служителите, координиране и поддържане на комуникациите; обработване и подготовка на фирмената кореспонденция; събиране и подготовка на документация; изпълнение на административни задачи и т.н.
Вярвам, че професионалния ми опит и квалификация ще отговорят на очакваното ниво. Това ще ми даде възможност да се включа към вашия екип и да допринеса за постигане на поставените цели."

Защото:
- писмото изобилства от правописни и граматически грешки (постарайте се да ги откриете сами...). Един от най-успешните начини да предизвикате първоначални лоши впечатления в бъдещите си работодатели е да им изпратите документите си в подобен вид;
- стилът е тромав, пълен с повторения и неясноти;
- очевидно се преповтарят неща, вече казани в автобиографията на кандидата;
- професионалните качества и опит са описани прекалено общо, не са конкретни;
- не е ясно защо точно този кандидат кандидатства точно за това място, точно в тази компания;
- личи, че не се познава компанията, нейните ценности и предмет на дейност;
- кандидатът не е помислил как ще се съчетаят неговите (нейните) лични амбиции за професионален растеж и усъвършенстване, с целите и развитието на организацията - работодател.