Watch Movies Online filmibe.com







ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?...
Има места в света,които нямат сезони.В тропиците слънчевите лъчи удрят земята фронтално и силата им е повече или по-малкопостоянна през цялата година.Ето защо джунглата расте в









такива мащаби и поддържа толкова много живот.Тази гора покрива 3% отповърхността на планетата,но съдържа повече от 50%от всички


видове животни и растения.Те са особено богати.Има маймуни,
птиции милиони видове



събира много насекоми,точно колко много нямаме идея.Хар

актера на гората се променя спускайки се надолу,ставайки по-тъмна и угнетяваща,благоприятства различни видове животни и растения.По-малко от 2% от слънчевата светлина достига земята,но даже тук има необичайно разнообраз
ие.На остров Нова Гвинеяима 42 вида райски птици,всяка една по-чудата от другата.Тази гора е толкова богата.Необходимата храна се намира бързо.
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?...
Удара на голямата бяла акулане продължава повече от секунда.Трябва да забавим 40 пъти зада разкрием техниката йи огромната сила натози масивен хищник.Ако изненадата се

провали,ще има преследване.Акулата е по-бързав права линияно не може да се обръщатака точно като тюлена,Пъргавина срещу сила.Щом тюлените спрат да се размножаватголемите акули ще продължат.
Става ясноче големите бели акули мигриратхиляди мили през океанитев търсене на сезонното изобилиев различни морета.
Това са някои цитирани фрази и снимки от филма на BBC PLANET EARTH...НЕЩО КОЕТО НАИСТИНА СИ ЗАСЛУЖАВА ДА СЕ ВИДИ...





Coolest Bird on Earth - video powered by Metacafe