Watch Movies Online filmibe.com

Длъжностните лица по регистрацията на фирмите могат да получават занапред и по 3000 лв. месечно, ако са достатъчно сръчни. Това съобщиха вчера шефът на Агенцията по вписванията Емил Станков и заместничката му Даниела Митова. Ръководството на агенцията е разработило система за допълнително заплащане, според която по-голямата част от 25% от годишните приходи на агенцията - около 2 млн. лв., за 2008-а ще отидат за допълнително материално стимулиране. След промяната в Закона за търговския регистър длъжностните лица вече са със заплати от 1328 лв. месечно, тъй като са изравнени с тези на съдебен администратор в окръжен съд. Предвидена е обаче и точкова система за оценяване на работата им, която ще зависи основно от три показателя: колко фирми са вписали, колко обжалвания имат и какви уместни предложения за подобряване на работата са направили. Сумите, които ще се раздават допълнително, са от порядъка на цяла работна заплата и дори повече, каза Митева. Така месечното заплащане на длъжностните лица, които в момента са докарали забавянето на вписванията до 37 работни дни, ще достигне до около 2800-3000 лв.
Системата за оценяване се въвежда, защото 42 щатни бройки от общо 90 все още не са попълнени. Причината според ръководството на агенцията е, че работата е квалифицирана и никой правоспособен юрист не иска да работи за досегашната заплата от 588 лв. В момента тече нов конкурс за набиране на длъжностни лица. В края на м.г. стана ясно, че самото ръководство на агенцията при заплати от малко под 1000 лв. си е раздавало по още 2000 лв. от реализираните икономии. Тогава правосъдният министър Меглена Тачева се закани да даде Станков и Митева на прокурор, но после се отказа, защото регистърът трябваше да стартира от 1 януари 2008 г. В момента фирмите чакат средно по 37 работни дни, за да стане регистрацията им, при законов срок от 14 дни. Според Митева 14-дневният срок ще почне да се спазва някъде от началото на септември. Доскоро забавянето било 40-дневно и започнало да намалява след въвеждане на подобрения в работата, каза тя. От понеделник например длъжностните лица ще се профилират и едни ще обработват документите на АД, други на - на ООД и т.н., така че да работят по еднотипни казуси по-бързо. До седмица-две се очаква кабинетът да утвърди и промени в тарифата за вписвания и за получаване на информация. Таксата за купуване на целия информационен масив се вдига от сегашните 10 000 лв. на 30 000 лв. Останалите такси остават досегашните, като вписванията през интернет ще се ползват с 30% отстъпка.

Директен линк:
http://news24.bg/newsDetail.php?new_Id=3507